โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool Mon, 22 Apr 2019 09:32:38 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาต่างชาติ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=26 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1544496347.jpg

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาต่างชาติ ในตอนเช้าวันละประโยค  ญี่ปุ่น อาหรับ จีน

1544496347
ร่วมสืบสานประเพณีไทย ที่วัดบำเพ็ญเหนือ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=25 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1544495720.jpg

นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทย ในงานวันลอยกระทง ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และรับรางวัลจากผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

1544495720
กิจกรรม English Camp http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1544495408.jpg

กิจกรรม English Camp

1544495408
นายไพทูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาสนักเรียนในวันเปิดเทอม http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1541125299.jpg

นายไพทูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ นายศิรา ไหมอุ้ม พบนักเรียนในวันเปิดเทอม และแนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน

1541125299
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1538974790.jpg

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการไพทูรย์  ภูมิช่อ และรองผู้อำนวยการศิรา ไหมอุ้ม สู่รั้วโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 

1538974790
ชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2 เป่าขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษา http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1530606596.jpg

นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโ 1530606596 กิจกรรมครู D.A.R.E http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1530606382.jpg

ความเป็นมาของโครงการครู แดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถสร้าง 1530606382 กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1530168322.jpg

จกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

1530168322
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528862156.jpg

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
     ณ  วันที่   10  มิถุนายน  2560

1528862156
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528770234.jpg

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งกายของนักเรียนนะคะ

1528770234