โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool Fri, 02 Nov 2018 02:22:35 นายไพทูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาสนักเรียนในวันเปิดเทอม http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1541125299.jpg

นายไพทูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ นายศิรา ไหมอุ้ม พบนักเรียนในวันเปิดเทอม และแนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน

1541125299
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1538974790.jpg

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการไพทูรย์  ภูมิช่อ และรองผู้อำนวยการศิรา ไหมอุ้ม สู่รั้วโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 

1538974790
ชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2 เป่าขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษา http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1530606596.jpg

นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโ 1530606596 กิจกรรมครู D.A.R.E http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1530606382.jpg

ความเป็นมาของโครงการครู แดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถสร้าง 1530606382 กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1530168322.jpg

จกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

1530168322
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528862156.jpg

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
     ณ  วันที่   10  มิถุนายน  2560

1528862156
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528770234.jpg

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งกายของนักเรียนนะคะ

1528770234
ที่ตั้งของโรงเรียน http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528766851.jpg

ที่ตั้งของโรงเรียน

1528766851
ข้อมูลโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528766069.jpg

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 241 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร 025438669

1528766069
นักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.saikongdin.net/oldweb/sdschool/icon/news_1528705810.jpg

นักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1528705810