หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม English Camp
โดย : admin
อ่าน : 196
อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กิจกรรม English Camp ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีในยุคใหม่ ดังนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับชาวต่างชาติ